Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine

EPA: 705 XXVI
Broj akta: 27-11/19-1
Datum: 15.05.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 17.05.2019.
Broj akta: 27-11/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.07.2019.
Broj akta: 27-11/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.07.2019.
Broj akta: 27-11/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 27-11/19-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali