Nazad

Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

EPA: 723 XXVI
Broj akta: 33/19-2
Datum: 18.06.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Datum: 18.06.2019.
Broj akta: 33/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 33/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/10
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 24.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/12
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 24.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/11
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 24.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/13
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/14
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/15
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali