Nazad

Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

EPA: 725 XXVI
Broj akta: 19-6/19-1
Datum: 20.06.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 19-6/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 20.06.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna obrazloženja predloga zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 05.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 09.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Ana Nikolić

Usmjerenje

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Raško Konjević

Amandman

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 24.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 24.07.2019.
Broj akta: 19-6/19-1/12
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Vlada