Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima - dijasporom

EPA: 726 XXVI
Broj akta: 23-3/19-5
Datum: 24.06.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima - dijasporom

Datum: 24.06.2019.
Broj akta: 23-3/19-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.06.2019.
Broj akta: 23-3/19-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Tekst Odredaba Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima

Datum: 16.07.2019.
Broj akta: 23-3/19-5/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 17.07.2019.
Broj akta: 23-3/19-5/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.07.2019.
Broj akta: 23-3/19-5/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 23-3/19-5/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 23-3/19-5/6
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali