Nazad

Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu

EPA: 727 XXVI
Broj akta: 00-72/19-30
Datum: 28.06.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu

Datum: 28.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-30
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 28.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-30/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-30/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali