Nazad

Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

EPA: 733 XXVI
Broj akta: 28-2/19-5
Datum: 03.07.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

Datum: 03.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 18.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Nada Drobnjak

Usmjerenje

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 24.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Mihailo Anđušić

Usmjerenje

Datum: 25.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 28-2/19-5/11
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali