Nazad

Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom " Mamula" , opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela " Kraljičina plaža" Budva

EPA: 739 XXVI
Broj akta: 00-71/19-6
Datum: 04.07.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom " Mamula" , opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela " Kraljičina plaža" Budva

Datum: 04.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 08.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 23.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/11
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 24.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Mišljenje Vlade

Datum: 26.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-6/12
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada