Nazad

Predlog Etičkog kodeksa poslanika

EPA: 740 XXVI
Broj akta: 00-71/19-7
Datum: 04.07.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Etičkog kodeksa poslanika

Datum: 04.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-7
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Daliborka Pejović, Aleksandra Vuković, Branka Tanasijević, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 08.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-7/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-7/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-7/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Etički kodeks

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-71/19-7/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali