Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti

EPA: 836 XXVI
Broj akta: 27-1/19-2
Datum: 30.10.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 30.10.2019.
Broj akta: 27-1/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 18.11.2019.
Broj akta: 27-1/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 18.12.2019.
Broj akta: 27-1/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 04.03.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 04.03.2020.
Broj akta: 27-1/19-2/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali