Nazad

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

EPA: 860 XXVI
Broj akta: 33/19-7
Datum: 15.11.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu

Datum: 15.11.2019.
Broj akta: 33/19-7
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.11.2019.
Broj akta: 33/19-7/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 19.11.2019.
Broj akta: 33/19-7/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada

Mišljenje Odbora

Datum: 02.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Mišljenje Odbora

Datum: 05.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/5
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Mišljenje Odbora

Datum: 10.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/6
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Mišljenje Odbora

Datum: 11.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/7
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Mišljenje Odbora

Datum: 10.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/8
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ljudska prava i slobode

Mišljenje Odbora

Datum: 02.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Izvještaj

Datum: 13.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/9
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Odbora

Datum: 12.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/10
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

Mišljenje Odbora

Datum: 02.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/11
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za bezbjednost i odbranu

Izvještaj

Datum: 20.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/12
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/13
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/14
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/15
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/16
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/17
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/18
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/19
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Adrijan Vuksanović, Nikola Rakočević, Nedžad Drešević, Andrija Nikolić, Boris Mugoša

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/20
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/21
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/22
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/23
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/24
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/25
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/26
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/27
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/28
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/29
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/30
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/31
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/32
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/33
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/34
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/35
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/36
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/37
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/38
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/39
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Usmjerenje

Datum: 25.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/40
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/41
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/42
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/44
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 33/19-7/43
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 27.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali