Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama obavještajno bezbjedonosnog sektora Crne Gore

EPA: 893 XXVI
Broj akta: 24-5/19-2
Datum: 16.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama obavještajno bezbjedonosnog sektora Crne Gore

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 24-5/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.12.2019.
Broj akta: 24-5/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.02.2020.
Broj akta: 24-5/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo