Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

EPA: 898 XXVI
Broj akta: 23-1/19-12
Datum: 18.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

Datum: 18.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-12
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Andrija Popović, Mihailo Anđušić, Adrijan Vuksanović, Ervin Ibrahimović

Usmjerenje

Datum: 18.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-12/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-12/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade Crne Gore

Datum: 24.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-12/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Listing glasanja

Datum: 27.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-12/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 23-1/19-12/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali