Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

EPA: 957 XXVI
Broj akta: 33/20-1
Datum: 15.04.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Nije usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Datum: 15.04.2020.
Broj akta: 33/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Usmjerenje

Datum: 15.04.2020.
Broj akta: 33/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.04.2020.
Broj akta: 33/20-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.04.2020.
Broj akta: 33/20-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 05.05.2020.
Broj akta: 33/20-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 05.05.2020.
Broj akta: 33/20-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Srđan Milić, Danijela Pavićević

Izvještaj

Datum: 11.05.2020.
Broj akta: 33/20-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 25.06.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali