Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi

EPA: 958 XXVI
Broj akta: 00-39/20-2
Datum: 15.04.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi

Datum: 15.04.2015.
Broj akta: 00-39/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 16.04.2020.
Broj akta: 00-39/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.04.2020.
Broj akta: 00-39/20-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.04.2020.
Broj akta: 00-39/20-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 24.04.2020.
Broj akta: 00-39/20-2/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 24.04.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali