Nazad

Informacija o do sada preduzetim aktivnostima na suočavanju sa epidemijom COVID-19

EPA: 961 XXVI
Broj akta: 00-72/20-11
Datum: 21.04.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Informacija o do sada preduzetim aktivnostima na suočavanju sa epidemijom COVID-19

Datum: 21.04.2020.
Broj akta: 00-72/20-11
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada

Predlog zaključka povodom Informacije o do sada preduzetim aktivnostima na suočavanju sa epidemijom COVID-19

Datum: 23.04.2020.
Broj akta: 00-72/20-11/1
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Goran Danilović, Aleksandar Damjanović, Anka Vukićević, Goran Radonjić, Željka Savković

Izvještaj

Datum: 28.04.2020.
Broj akta: 00-72/20-11/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 25.06.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 25.06.2020.
Broj akta: 00-72/20-11/3
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali