Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

EPA: 1016 XXVI
Broj akta: 15-1/20-2
Datum: 16.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 16.06.2020.
Broj akta: 15-1/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.06.2020.
Broj akta: 15-1/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 15-1/20-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 15-1/20-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 15-1/20-2/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Čavor, Predrag Sekulić, Jovanka Laličić

Izvještaj

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 15-1/20-2/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 15-1/20-2/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 15-1/20-2/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 15-1/20-2/8
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 30.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali