Ostavka na funkciju zamjenika člana Državne izborne komisije - Duško Stjepović

EPA: 1047 XXVI
Broj akta: 00-74/20-17
Datum: 29.07.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Ostavka na funkciju zamjenika člana Državne izborne komisije - Duško Stjepović

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 00-74/20-17
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali