Nazad

Izvještaj o rezultatima izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore

EPA: 1 XXVII
Broj akta: 00-72/20-39
Datum: 14.09.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Izvještaj o rezultatima izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore

Datum: 14.09.2020.
Broj akta: 00-72/20-39
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali