Nazad

Odluka o izboru predsjednika Skupštine Crne Gore 27. saziva

EPA: 5 XXVII
Broj akta: 00-74/20-24/1
Datum: 23.09.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Odluka o izboru predsjednika Skupštine Crne Gore 27. saziva

Datum: 23.09.2020.
Broj akta: 00-74/20-24/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Glasanje - Izbor predsjednika Skupštine Crne Gore

Datum: 23.09.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Predlog kandidata za predsjednika Skupštine Crne Gore

Datum: 23.09.2020.
Broj akta: 00-74/20-24
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika