Nazad

Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu

EPA: 12 XXVII
Broj akta: 00-72/20-44
Datum: 30.09.2020
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu

Datum: 30.09.2020.
Broj akta: 00-72/20-44
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali