Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

EPA: 16 XXVII
Broj akta: 09-1/20-3
Datum: 01.10.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Datum: 01.10.2020.
Broj akta: 09-1/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada