Nazad

Lista kandidata za predsjednika i članove Administrativnog odbora

EPA: 26 XXVII
Broj akta: 00-74/20-29
Datum: 20.10.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Lista kandidata za predsjednika i članove Administrativnog odbora

Datum: 20.10.2020.
Broj akta: 00-74/20-29
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 20.10.2020.
Broj akta: 00-74/20-29/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 20.10.2020.
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali