Nazad

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Časlav Vešović

EPA: 25 XXVII
Broj akta: 00-74/20-28
Datum: 20.10.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Časlav Vešović

Datum: 20.10.2020.
Broj akta: 00-74/20-28
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Časlav Vešović