Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa zemljom domaćinom između Crne Gore i Ujedinjenih nacija koje predstavlja Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge

EPA: 27 XXVII
Broj akta: 30-1/20-3
Datum: 20.10.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Arhiviran

Dokumenta: