Nazad

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2019 - oktobar 2020. godine

EPA: 30 XXVII
Broj akta: 00-72/20-49
Datum: 31.10.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta: