Nazad

Predlog odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

EPA: 33 XXVII
Broj akta: 00-74/20-31
Datum: 17.11.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Predlog odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Datum: 17.11.2020.
Broj akta: 00-74/20-31
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Administrativni odbor

Listing glasanja

Datum: 23.11.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 23.11.2020.
Broj akta: 00-74/20-31/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali