Nazad

Predlog odluke o dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

EPA: 34 XXVII
Broj akta: 00-32-1/20-1
Datum: 18.11.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 18.11.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branko Radulović, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar, Danijel Živković, Ivan Brajović, Ervin Ibrahimović, Raško Konjević

Listing glasanja

Datum: 23.11.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 23.11.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-1/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali