Nazad

Ostavka na funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore - Milutin Simović

EPA: 35 XXVII
Broj akta: 00-74/20-32
Datum: 20.11.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Ostavka na funkciju poslanika u Skupštini Crne Gore - Milutin Simović

Datum: 20.11.2020.
Broj akta: 00-75/20-32
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Milutin Simović