Nazad

Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu

EPA: 58 XXVII
Broj akta: 19-1/20-2
Datum: 08.12.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu

Datum: 08.12.2020.
Broj akta: 19-1/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Radulović, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar, Danijel Živković, Ivan Brajović, Ervin Ibrahimović, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 18.12.2020.
Broj akta: 19-1/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 19-1/20-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 19-1/20-3/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Dopis Predsjednika Crne Gore

Datum: 02.01.2021.
Broj akta: 19-1/20-2/6
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 20.01.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali