Nazad

Predlog Izvještaja o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2019. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2019. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2019. godinu nezavisnog revizora „Spin Off” d.o.o Podgorica

EPA: 45 XXVII
Broj akta: 00-72/20-60
Datum: 08.12.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta: