Nazad

Predlog Finansijskog izvještaja sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2019. godinu

EPA: 46 XXVII
Broj akta: 00-72/20-61
Datum: 08.12.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog Finansijskog izvještaja sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2019. godinu

Datum: 08.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-61
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 18.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-61/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo