Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

EPA: 79 XXVII
Broj akta: 28-2/20-6
Datum: 16.12.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 16.12.2020.
Broj akta: 28-2/20-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 22.12.2020.
Broj akta: 28-2/20-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade Crne Gore

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 28-2/20-6/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Mišljenje Vlade Crne Gore

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 28-2/20-6/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 28-2/20-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.12.2020.
Broj akta: 28-2/20-6/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Dopis Predsjednika Crne Gore

Datum: 02.01.2021.
Broj akta: 28-2/20-6/8
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 20.01.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali