Nazad

Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu

EPA: 85 XXVII
Broj akta: 00-72/20-73
Datum: 17.12.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu

Datum: 17.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-73
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 21.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-73/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo