Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija

EPA: 90 XXVII
Broj akta: 09-1/20-6
Datum: 23.12.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija

Datum: 23.12.2020.
Broj akta: 09-1/20-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 23.12.2020.
Broj akta: 09-2/20-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 09-2/20-6/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 09-1/20-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Dopis Predsjednika Crne Gore

Datum: 02.01.2021.
Broj akta: 09-1/20-6/6
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 20.01.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali