Nazad

Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

EPA: 91 XXVII
Broj akta: 00-71/20-20
Datum: 23.12.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

Datum: 23.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-20
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Branka Bošnjak, Dragan Ivanović, Radoš Zečević, Danilo Šaranović, Miloš Konatar, Boris Mugoša, Ervin Ibrahimović, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 23.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-20-1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-20/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-20/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-20/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Damir Šehović, Ervin Ibrahimović, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-20/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-20/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 29.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-20/7
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali