Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o inovacionoj djelatnosti

EPA: 95 XXVII
Broj akta: 25/20-4
Datum: 25.12.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o inovacionoj djelatnosti

Datum: 25.12.2020.
Broj akta: 25/20-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branko Radulović

Usmjerenje

Datum: 25.12.2020.
Broj akta: 25/20-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo