Nazad

Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici

EPA: 98 XXVII
Broj akta: 00-71/20-22
Datum: 25.12.2020
Vrsta akta: Rezolucija
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici

Datum: 25.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-22
Vrsta dokumenta: Rezolucija
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Dragutin Papović, Damir Šehović, Ervin Ibrahimović, Raško Konjević, Fatmir Đeka

Usmjerenje

Datum: 25.12.2020.
Broj akta: 00-71/20-22/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 03.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Ervin Ibrahimović

Usmjerenje

Datum: 03.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 08.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Miodrag Lekić, Boris Bogdanović, Momo Koprivica, Albin Ćeman

Amandmani

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Simonida Kordić, Branko Radulović, Slaven Radunović, Dragan Ivanović

Usmjerenje

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/10
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/11
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/12
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Dragutin Papović, Damir Šehović, Ervin Ibrahimović, Raško Konjević, Fatmir Đeka

Usmjerenje

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/13
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/14
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/15
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Obavještenje o povlačenju amandmana

Datum: 17.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/16
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Dragutin Papović, Damir Šehović, Ervin Ibrahimović, Raško Konjević, Fatmir Đeka

Listing glasanja

Datum: 17.06.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Rezolucija

Datum: 17.06.2021.
Broj akta: 00-71/20-22/17
Vrsta dokumenta: Rezolucija
Tip predlagača: Ostali