Nazad

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Filip Adžić

EPA: 102 XXVII
Broj akta: 00-74/20-42
Datum: 28.12.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Konstatovana

Dokumenta:

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Filip Adžić

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-74/20-42
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Filip Adžić