Nazad

Prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda Hamdiji Šarkinoviću

EPA: 104 XXVII
Broj akta: 00-74/21-1
Datum: 04.01.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda Hamdiji Šarkinoviću

Datum: 04.01.2021.
Broj akta: 00-74/21-1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali