Nazad

Mišljenje sa predlogom odgovora o Inicijativi za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Odluke o dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

EPA: 123 XXVII
Broj akta: 00-14/20-40/2
Datum: 01.02.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Mišljenje sa predlogom odgovora o Inicijativi za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Odluke o dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 01.02.2020.
Broj akta: 00-14/20-40/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Ustavni odbor