Nazad

Mišljenje sa predlogom odgovora o Predlogu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

EPA: 124 XXVII
Broj akta: 00-14/21-8/1
Datum: 01.02.2020
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Mišljenje sa predlogom odgovora o Predlogu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

Datum: 01.02.2020.
Broj akta: 00-14/21-8/1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Ustavni odbor