Nazad

Predlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

EPA: 130 XXVII
Broj akta: 11-4/21-1
Datum: 03.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 11-4/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Zdenka Popović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 11-4/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 11.02.2021.
Broj akta: 11-4/21-1/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Izvještaj

Datum: 15.02.2021.
Broj akta: 11-4/21-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 11-4/21-1/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Zdenka Popović

Mišljenje Odbora

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 11-4/21-1/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Usmjerenje

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 11-4/21-1/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.04.2021.
Broj akta: 11-4/21-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo