Nazad

Predlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore

EPA: 134 XXVII
Broj akta: 00-32-1/21-1
Datum: 03.02.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Albin Ćeman, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo