Nazad

Predlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore

EPA: 134 XXVII
Broj akta: 00-32-1/21-1
Datum: 03.02.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Albin Ćeman, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 06.05.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Usmjerenje

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 09.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 11.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar

Obavještenje o povlačenju amandmana

Datum: 14.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/9
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar

Amandmani

Datum: 14.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/10
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Albin Ćeman, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 14.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/11
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/12
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/13
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 17.06.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 17.06.2021.
Broj akta: 00-32-1/21-1/14
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali