Nazad

Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2019. godine

EPA: 142 XXVII
Broj akta: 00-72/21-1
Datum: 12.02.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2019. godine

Datum: 12.02.2021.
Broj akta: 00-72/21-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 15.02.2021.
Broj akta: 00-72/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo