Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

EPA: 143 XXVII
Broj akta: 16-3/21-3
Datum: 16.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 16-3/21-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 16-3/21-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Mišljenje Vlade

Datum: 09.04.2021.
Broj akta: 16-3/21-3/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada