Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

EPA: 144 XXVII
Broj akta: 16-3/21-4
Datum: 18.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Datum: 18.02.2021.
Broj akta: 16-3/21-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.02.2021.
Broj akta: 16-3/21-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo