Nazad

Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2020. godinu

EPA: 150 XXVII
Broj akta: 00-72/21-2
Datum: 19.03.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2019. godinu

Datum: 08.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-57
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2020. godinu

Datum: 19.03.2021.
Broj akta: 00-72/21-2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 19.03.2021.
Broj akta: 00-72/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo