Nazad

Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2020. godinu

EPA: 156 XXVII
Broj akta: 00-72/21-3
Datum: 30.03.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2019. godinu

Datum: 08.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-55
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2020. godinu

Datum: 30.03.2021.
Broj akta: 00-72/21-3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 30.03.2021.
Broj akta: 00-72/21-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo