Nazad

Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu

EPA: 157 XXVII
Broj akta: 00-72/21-4
Datum: 30.03.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2019. godinu

Datum: 08.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-54
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu

Datum: 30.03.2021.
Broj akta: 00-72/21-4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 30.03.2021.
Broj akta: 00-72/21-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo