Nazad

Predlog za imenovanje zamjenice generalnog sekretara Skupštine Crne Gore - Lidija Grdinić

EPA: 159 XXVII
Broj akta: 00-74/21-16
Datum: 31.03.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog za imenovanje zamjenice generalnog sekretara Skupštine Crne Gore

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 00-74/21-16
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.03.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 00-74/21-16/1
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali